March 31, 2023

அகில இந்திய புரட்சி தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் காவிரி வாரியம் மேலான்மைஅமைக்க வலியுறுத்தி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்ம் ெெ ன்னை வள்ளுவர் கோட்டம் 19/4/18

அகில இந்திய புரட்சி தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் காவிரி வாரியம் மேலான்மைஅமைக்க வலியுறுத்தி  மாநில தலைவர்  லயன் சக்கர் வர்த்தி தலைமையில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்ம்  கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் படங்கள் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் 19/4/18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *