September 24, 2023

பெட்ரிசியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, – வேலை வாய்ப்பு முகாம், அனுமதி இலவசம்

பெட்ரிசியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, – வேலை வாய்ப்பு முகாம், அனுமதி இலவசம் – 5000 Patrician College with the support of CII (Confederation of Indian Industry) will …