June 8, 2023

*“கர்மாவை உணர்ந்த அந்த தருணம்” ; ஜீவி-2 இயக்குநர் VJ.கோபிநாத் சிலிர்ப்பு*

*“கர்மாவை உணர்ந்த அந்த தருணம்” ; ஜீவி-2 இயக்குநர் VJ.கோபிநாத் சிலிர்ப்பு* *“மூன்றாம் பாகம் நிச்சயம்” ; ஜீவி-2 இயக்குநர் VJ.கோபிநாத் உறுதி* *அடுத்த படம் விஷ்ணு விஷாலுடனா..? ; ஜீவி-2 இயக்குநர் VJ.கோபிநாத் …