February 3, 2023

“6 அத்தியாயம் பார்த்து மிரண்டு போனேன்”; இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா.!

  “6 அத்தியாயம் பார்த்து மிரண்டு போனேன்” ; இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா..!   “தமிழ்சினிமாவில் புதிய முயற்சி” ; “6 அத்தியாயம்’ படத்தை பாராட்டிய  பாரதிராஜா.!   ‘6 அத்தியாயம்’ திரைப்படம் சமீபத்தில் …