பா.ஜ.க தி்.நகர் மண்டல் ரங்கராஜபுரத்தில் பொதுமக்கள் 100 பேருக்கு கபசுர குடிநீர், சுன்டல், முட்டை மற்றும் முககவசம் வழங்கப்பட்டது…

சேவா தினத்தை முன்னிட்டு பா.ஜ.க  தி் நகர் மண்டல் ரங்கராஜபுரத்தில் பொதுமக்கள் 100 பேருக்கு கபசுர குடிநீர், சுன்டல், முட்டை மற்றும் முககவசம் வழங்கப்பட்டது…

சேவா தினத்தை முன்னிட்டு பா.ஜ.க  தி் .நகர் மண்டல் ரங்கராஜபுரத்தில் பொதுமக்கள் 100 பேருக்கு கபசுர குடிநீர், சுன்டல், முட்டை மற்றும் முக கவசம் வழங்கப்பட்டது…