கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை சார்பில் கொரோனா பாதித்த *100* குழந்தைகளுக்கு *ஊட்ட சத்து பொருட்கள்* *₹1,00,000*| (ஒரு லட்சம்) மதிப்பில் வழங்கப் பட்டது.

கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை சார்பில் கொரோனா பாதித்த *100* குழந்தைகளுக்கு *ஊட்ட சத்து பொருட்கள்* *₹1,00,000*| (ஒரு லட்சம்) மதிப்பில் வழங்கப் பட்டது.
*நாகை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரி* பாராட்டு!
*சின்னத் திரை நடிகை தக்ஷனா* வாழ