வெள்ளி பதக்கம்* பெற்ற *மாணவி* யின் கேள்வி குறியான உயர் கல்வி | கரம் கொடுத்த கற்பக விருட்சம் |

மாநில அளவில் *குத்து சண்டை* யிலும்/தேசிய அளவில் *கயிறு இழுக்கும்* போட்டியிலும் *வெள்ளி பதக்கம்* பெற்ற *மாணவி* யின் கேள்வி குறியான உயர் கல்வி | கரம் கொடுத்த கற்பக விருட்சம் | *காணொளி* யில் பாருங்கள்

Karpaga Virutcham Trust sponsored student higher education who won *silver medal* in state level *boxing* and *National level* in *tug of war* competition | Watch the videon

?_*Extend* Your Support by *Enjoying* the video_?

Pls _*Subscribe*_ *KarpagaVirutchamTrust* YouTube Channel and _*Press Bell button*_ for notification if *not* done.?