*இல்லாதோர் இல்லம் தேடி இயன்றதை செய்யும் கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை*

*இல்லாதோர் இல்லம் தேடி இயன்றதை செய்யும் கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை*

 _நடிகர் லொள்ளுசபா பழனி பாராட்டு_

 

 

_*நீரிழிவு* நோயால் காலை இழந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு *₹6,000* கல்வி/நிவாரணம் செய்த கற்பக விருட்சம்_

நீங்கள் நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டவரா?_ *உங்களுக்கான மருத்துவரின் அறிவுரை

*நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே* எப்படி? காணொளியில் !!

₹6,000 Education / Relief support for a family affected by loss of livelihood due to diabetes_

 

 _Are you suffering from diabetes?_*Doctor’s advice for you in Video*. _MUST WATCH_