கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை – *கல்விச் சுடர்* – 2022 (3)

கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை – *கல்விச் சுடர்* – 2022 (3)

👉🏻 *சன்* தொலைக்காட்சியில் சன் செய்திகளில் வந்த கோரிக்கை _[Request from *Sun TV News*]_

👉🏻 *பெற்றோரை இழந்த சகோதரிகள்.* _[Sisters who lost parents]_

👉🏻 *மாற்றுத் திறனாளி* அத்தையின் பராமரிப்பு
_[Under the care of disabled Aunt]_

👉🏻 *ஏழ்மை* யின் பிடியில் குடும்பம். _[Poor Family]_

👉🏻 உதவிய *கற்பக விருட்சம்*.
_[Karpaga Virutcham Supported the family]_

காணொளியில் பாருங்கள்.

_*Pls watch video and Share to others*_

_Subscribe our Charity Channel & Support for Noble Cause_