கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை – கற்கை நன்றே – 2022 (03)*

கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை – கற்கை நன்றே – 2022 (03)*

*கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை – கற்கை நன்றே – 2022 (03)*

_Karpaga Virutcham Trust sponsored *₹7,000 higher education assistance* for a poor Girl Student in *Mannachanallur, Trichy Dt*_

ஒருவரின் *கல்வி பொருளாதார தேவைகளால்* தடைபட்டால் அவருக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஏனெனில்
*கல்வியால் மட்டுமே இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகளை சரி செய்ய முடியும்.*

_Help anyone if their education is blocked by economic needs._
_*Only education can correct the inequality in the society*_

காணொளியில் பாருங்கள்.

_*Pls watch video and Share to others*_

_Subscribe our Charity Channel & Support for Noble Cause_