தமிழக கலை பண்பாட்டுத்துறை ம‌ற்று‌ம் சுற்றுலாத்துறை வழங்கும், நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் மாபெரும், நாட்டுப்புற இசைவிழா!

*Tamil and English Press Note:*

தமிழக கலை பண்பாட்டுத்துறை ம‌ற்று‌ம் சுற்றுலாத்துறை வழங்கும், நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் மாபெரும், நாட்டுப்புற இசைவிழா!

காணக்கிடைக்காத அருங்கலைகள் அரங்கேறும், “நம்ம ஊரு திருவிழா” நிகழ்ச்சிக்கு, உங்கள் அனைவரையும் வருக! வருக என வரவேற்கின்றோம்!

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த, நானூறு நாட்டார் கலைஞர்கள், முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்புற கலைகளை, நிகழ்த்திக்காட்டும் அரிய நிகழ்வு.

நம் சிங்கார சென்னையின் தீவுத்திடலில், அரங்கேற இருக்கும், இந்த வரலாறு காணாத நிகழ்ச்சியைக் கண்டு மகிழ, மார்ச் 21 -ஆம் தேதி, மாலை 6 மணிக்கு, அனைவரையும், வருக, வருக, என்று வரவேற்கின்றோம்

***

You! Yes, you and you and you are all invited to “Namma Ooru Thiruvizha”, the grandest celebration of art & culture at the heart of our beautiful state of Tamil Nadu. This event showcases the splendor & grace of over 30 folk art forms ranging from folk songs & dances to contemporary music performances presented by more than 400 talented artists from across the state.

Mark your calendars for March 21, 2022 and get ready to join the celebrations with us from 6pm onwards at the Island Grounds, Chennai!