கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை சார்பாக ரூ.50. ஆயிரம் செலவில் அரசு பள்ளி நூலகம் புதுப்பிப்பு

*Karpaga Virutcham Trust* celebrated *5 th year* inauguration in *Pallikaranai Govt Higher Sec School*.
Trust did charity worth *₹60,000* in various activities like
👉🏻 Renovating *school library*

👉🏻 Sposored *books and Tables*

👉🏻 Educational support for *2* students.

*Ramesh – Leap Sports, Actor Lollu sabha Jeeva, Actor black pandi* participated in this event.

👉🏻 5th Year inauguration event coverage

கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளையின் *5* ம் ஆண்டு துவக்க விழாவை தொகுத்து செய்தியாக வழங்கிய
*தி ஹிந்து* தமிழ் நாளிதழுக்கு மிக்க நன்றி!!!