பதினாறு வயது முதலான இன்னிசை குரல் தேடல் முதன் முறையாக BTS இசை குழு மூலம் மாபெரும் இசை போட்டி உங்கள் சென்னையில்

பதினாறு வயது முதலான இன்னிசை குரல் தேடல் முதன் முறையாக BTS இசை குழு மூலம் மாபெரும் இசை போட்டி உங்கள் சென்னையில் ஜனவரி 26, 2024-ல் நடக்க இருக்கிறது…

நீங்கள் பங்கேற்க தயாரா?
தொடர்புக்கு 7904605692 / 8667348778…

In English:

Best Musical Voice search from Sixteen years has been planned for interested contestants for the first time through BTS in a Grand manner in your Chennai on January 26, 2024…
Are you ready to participate in the concert?
Please Contact 7904605692 / 8667348778…