கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை சார்பாக வேதாரண்யம் அரசு பள்ளிக்கு *₹15,000* மதிப்பில் *நூலக புத்தக அலமாரி*.

கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை – *கல்விச் சுடர் – 2022 (13)* _Karpaga Virutcham Trust sponsored *₹15,000* worth *book shelf* to *Vedharanyam, School Libraray* to *enconurage book readings.*_ 👆நூலக வசதிகளை மேம்படுத்துவதும், *நல்ல புத்தகங்கள்* …

கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை சார்பாக வேதாரண்யம் அரசு பள்ளிக்கு *₹15,000* மதிப்பில் *நூலக புத்தக அலமாரி*. Read More