சென்னையில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்த அக்கோ அதன் ஹைப்பர்லோக்கல் அணுகுமுறையை தொடர்கிறது;

சென்னையில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்த அக்கோ அதன் ஹைப்பர்லோக்கல் அணுகுமுறையை தொடர்கிறது; ‘வெல்கம் சேன்ஜ்‘ இன் பிராண்ட் திட்டத்தை செயல்படுத்த ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுடன் இணைகிறது இந்த விளம்பர படம் ஆனது பழைய மற்றும் தற்போதுள்ள இணை விஷயங்களை நகைச்சுவையாக விவரித்து, அக்கோவின் இன்சூரன்ஸை வாடிக்கையாளர்கள் பெற அறிவுறுத்துகிறது  சென்னை: தேரிலிருந்து காருக்கு, நாம் பயண முறை மாறியுள்ளது, ஆனால் இன்சூரன்ஸ் பெற்று அதை பயன்படுத்தும் முறை மாறியுள்ளதா? அதற்கு பதில் இல்லை, இதை மாற்ற இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் அடிப்படையிலான இன்சூரரான அக்கோ அதன் சமீபத்திய பிரச்சாரத்தை பிரத்யோகமாக சென்னை சந்தைக்கென அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, மேலும் அதன் மதிப்புமிக்க திட்டமான ‘வெல்கம் சேன்ஜ்’ உடன் இணைகிறது. ஒரு காரை வாங்கும் போது இன்சூரன்ஸின் செலவு பெரிய தொகையாக இருக்கலாம். ஆனால் அது மற்ற கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்களின் கீழ் இணைக்கப்படுவதால், வாடிக்கையாளர்கள் காப்பீட்டில் அரிதாகவே கவனம் செலுத்துகின்றனர், மேலும் மக்கள் காப்பீட்டை விட புதிய காரில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

சென்னையில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்த அக்கோ அதன் ஹைப்பர்லோக்கல் அணுகுமுறையை தொடர்கிறது; Read More