டாடா ஸ்டீல் செஸ் இந்தியா 4வது பதிப்பு பெண்கள் போட்டியை அறிமுகப்படுத்துகிறது

டாடா ஸ்டீல் செஸ் இந்தியா 4வது பதிப்பு பெண்கள் போட்டியை அறிமுகப்படுத்துகிறது https://youtu.be/MzDNdW5AEHw நவம்பர் 29 முதல் டிசம்பர் 4, 2022 வரை கொல்கத்தாவில் நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளது சென்னை, டாடா ஸ்டீல் செஸ் இந்தியாவின் 4வது பதிப்பு, பெண்கள் போட்டியின் அறிமுகத்துடன் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த திறந்தவெளி போட்டியானது இப்போது மூன்று பதிப்புகளாக …

டாடா ஸ்டீல் செஸ் இந்தியா 4வது பதிப்பு பெண்கள் போட்டியை அறிமுகப்படுத்துகிறது Read More