தொடக்கப் பள்ளிக்கு *₹10,000 மதிப்பில் ( மைக் & ஸ்பீக்கர், மாணாக்கர்களுக்கு தேர்வு உபகரணங்கள்)* வழங்கிய கற்பக விருட்சம்.

மைக்கில் பேசினால் தலைமை பண்பு வருமா?*_ திருச்சி, கோட்டாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளிக்கு *₹10,000 மதிப்பில் ( மைக் & ஸ்பீக்கர், மாணாக்கர்களுக்கு தேர்வு உபகரணங்கள்)* வழங்கிய கற்பக விருட்சம். ஒரு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை கடந்த மாதம் தொடர்பு …

தொடக்கப் பள்ளிக்கு *₹10,000 மதிப்பில் ( மைக் & ஸ்பீக்கர், மாணாக்கர்களுக்கு தேர்வு உபகரணங்கள்)* வழங்கிய கற்பக விருட்சம். Read More