*மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து வைக்கும் ‘தமிழ்நாடு திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம்’*

*மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து வைக்கும் ‘தமிழ்நாடு திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம்’* தேதி: ஆகஸ்ட் 19, 2022 2020-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் துவங்கப்பட்ட TAMIL FILM ACTIVE PRODUCERS ASSOCIATION (TFAPA) இரண்டு ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. …

*மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து வைக்கும் ‘தமிழ்நாடு திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம்’* Read More