கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குடியூர் பள்ளிக்கு நலத்திட்ட சேவை*கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை*

👆கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குடியூர் பள்ளிக்கு நலத்திட்ட சேவை காணொளி

வணக்கம்.

ஆன்ம நேய நண்பர்கள், நன்கொடையாளர்கள், தன்னார்வலர்கள் அனைவருக்கும் *கற்பக விருட்சம் அறக்கட்டளை* யின் இனிய *தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்*….

*அறம் செய்ய பழகு!!!*